Στρατηγική Ανάπτυξη

H ειδοποιός διαφορά της Geko- General Electric έγκειται στην υψηλή πιστότητα του service και την άριστη συνεργασία και ισορροπία ενός άρτιου και αναπτυγμένου δικτύου των αντιπροσώπων της σε κάθε περιοχή της Ελλάδας από την Μακεδονία μέχρι την Κρήτη και στις πωλήσεις εξαγωγών. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία εστιάζει με αυξημένο ενδιαφέρον:

Στον αυστηρό και ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων της

H εταιρία παρέχει όλα τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει με τις υψηλότερες προδιαγραφές διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας.

Στη καθαρότητα των σχέσεων με τους συνεργάτες της και στη δημιουργία ισχυρών δεσμών μαζί τους. Η εταιρία μεριμνά ώστε να αναπτύσσει ειλικρινείς και διαφανείς σχέσεις με όλους τους συνεργάτες τους οποίους αντιμετωπίζει ως ένα σημαντικό, ζωτικό κομμάτι της εταιρίας και όχι ως απρόσωπους πελάτες.

Παράλληλα επιδιώκει εποικοδομητική και αποτελεσματική συνεργασία με τις κατασκευαστικές εταιρίες και με τα εργοστάσια των άλλων Ευρωπαϊκών Εταιριών της General Electric.

Στις νέες τεχνολογίες

Η επένδυση σε νέες τεχνολογίες είναι ένας από τους βασικούς στόχους της εταιρίας καθώς η ανάπτυξη μέσα από την εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα του Διαδικτύου, όπως με την δημιουργία e-shop και e-business, θα της προσδώσει ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο νέο χάρτη της παγκοσμιοποίησης.

Στην εκπαίδευση

Η εταιρία επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση τόσο των αντιπροσώπων της όσο και του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τακτικά σεμινάρια που διεξάγονται προγραμματισμένα σχεδόν μια φορά τον μήνα και καλύπτουν τις ανάγκες που υπάρχουν πανελλαδικά

Τελευταία Νέα

Υπηρεσίες Τεχνικης Υποστήριξης Η/Υ & Δικτύων
18/10/2017
προβολή »
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Φωτοβολταϊκά Αιολική Ενέργεια
22/07/2013
προβολή »
Powered by:   |  Designed & Developed by: