Αδιάλειπτη Παροχή Ισχύος UPS

Τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS φροντίζουν την εξομάλυνση των μεταβατικών φαινόμενων, όπως η διακοπή τροφοδοσίας και οι βυθίσεις τάσεις που εμφανίζονται στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλεκτρονικές διατάξεις (πχ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, servers) έχουν ανάγκη να προστατεύονται από τα μεταβατικά φαινόμενα της τροφοδοσίας και την άμεση αποκατάσταση της.
            Τα UPS εκτελούν δύο κύριες λειτουργίες με στόχων την προστασία των φορτίων που τροφοδοτούν:

  • Αποθηκεύουν ενέργεια σε συσσωρευτές για την τροφοδότηση του φορτίου σε περίπτωση απουσίας του δικτύου τροφοδοσίας.
  • Βελτιώνουν την ποιότητα της παραγόμενης εναλλασσόμενης τάσης έτσι ώστε να προκύπτει μία κατά το δυνατόν ιδανική ημιτονοειδής κυματομορφή με σωστή τιμή και συχνότητα για την τάση τροφοδοσίας.

Η πρόοδος της τεχνολογίας στον τομέα των ηλεκτρονικών ισχύος βοήθησε σημαντικά και στην ανάπτυξη των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος.

Η GEKO ΕΛΛΑΣ ΑΕ έχει καταρτισμένο προσωπικό για την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος, ικανό να εξυπηρετήσει κάθε ανάγκη.

 

 

  • ALDIHELLASΑΠΟΘΗΚΗ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
    Θέση: ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκη
    Ισχύς UPS: 60kVA On-Line Double ConversionSitePro S7 30kVA

Τελευταία Νέα

Υπηρεσίες Τεχνικης Υποστήριξης Η/Υ & Δικτύων
18/10/2017
προβολή »
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Φωτοβολταϊκά Αιολική Ενέργεια
22/07/2013
προβολή »
Powered by:   |  Designed & Developed by: